Oslo-politiet skjerper ordensvakt-kravene

En rekke ordensvakter og vektere mangler ifølge politiet både kunnskap og respekt overfor vaktvirksomhetsloven. Derfor sender Oslo-politiet nå ut en påminnelse om gjeldende krav – og hvilke forpliktelser ordensvaktselskapene har overfor politidistriktet.
Les mer