ID-kort

Som bevis på autorisasjon utsteder vi id-kort til alle våre kvalifiserte medlemmer.

De som blir godkjent som medlemmer av vår forening vil kunne vise frem Id kort utstedt av oss.

Eksempel på ID kort utstedt av NFES:

 

id-kort