Osen og Slengsol-saken og etterforskningen Vest politidistrikt

En februarkveld i 2015 blir Petter Slengesol brutalt kidnappet og mishandlet bak i sin egen varebil.

Kriminalteknikere saumfarer bilen til 28-åringen og sikrer seg en fullstendig DNA-profil som politiet i dag mener tilhører én av kidnapperne.

Ni måneder senere blir Reidar Osen kidnappet på samme brutale vis. Også han blir mishandlet i sin egen varebil.

Sommeren 2016 har man fått frem en ufullstendig DNA-profil i Osen-saken, som politiet mener tilhører en av kidnapperne.

Uten å vite det sitter politiet dermed med to DNA-profiler, som tilhører samme mann.

Dermed var det da mulig å koble de to sakene sammen. Men i stedet ble Slengesol-saken henlagt etter et drøyt år. Og etterforskningen i Osen-saken ble trappet kraftig ned.

Politiet vet ikke hvorfor det gikk galt.
Det store spørsmålet er hvorfor ikke norsk politi klarte å bruke DNA-materialet fra 2016 til å sikre en pågripelse av mannen langt tidligere.

– Hvorfor ble ikke DNA-profilen fra Slengesol-saken koblet til DNA-profilen fra Osen-saken i 2016?

– Det korte svaret er vel at politiet nå egentlig ikke vet det. Det er noe vi må evaluere, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til TV 2.

– Hva er konsekvensen av dette?

– Det fikk den konsekvens at vi manglet det gjennombruddet som gjorde at vi kunne pågripe en person og komme videre i etterforskningen.

Før dette hadde en tidligere etterforsker i Osen-saken, Kenneth Berg, varslet om sviktende etterforskning.

Når en ny etterforskningsgruppe i bergenspolitiet ble satt på saken, klarte politiet å finne en link mellom de to kidnappingssakene ved å søke i DNA-registeret.

– Hvorfor ble det ikke søkt opp mot internasjonalt DNA-register slik at en kunne fått svar og treff før 2019?

– Det vet ikke politiet akkurat nå. Det er noe vi må komme tilbake til å evaluere, fastslår Jørgensen.

20 etterforskere slutter på samme avdeling

En stor andel av volds- og sedelighetsetterforskerne slutter i sine stillinger på politihuset i Bergen.

– Det er leit at det er stor gjennomtrekk på dette feltet, for dette er noen av de mest alvorlige sakene som etterforskes, sier advokat Anette Vangsnes Askevold.

Det i løpet av de senere år fremsatt mye kritikk mot Bergenspolitiets mangelfulle innsats og dårlige kvalitet på etterforskningen.

Vil legge ned Politidirektoratet

Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet

– Norsk politi er på vei til å bli fylt med mellomledere. Før var politiet en pyramide som var tungt bemannet på bunnen og tynt på toppen, men nå har det blitt en pære full av nye mellomledere.

Avstanden mellom politi og innbygger

Torsdag omtalte Nationen den nye svenske rapporten “Ensam är inte stark”. Rapporten er bestilt av den uavhengige stiftelsen “Tryggare Sverige”.

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at sentraliseringen av svensk politi, sammen med en mislykket narkotikapolitikk, er årsaken til at gjengkriminaliteten har kunnet vokse seg sterk.

Når avstanden mellom politiet og innbyggerne øker, blir det vanskeligere å få legitimitet og tillit ute blant folk, sier generalsekretær i stiftelsen Tryggare Sverige, Magnus Lindgren, til NTB. I rapporten pekes det på at større avstand mellom folk og politi har skapt et maktvakuum der “destruktive krefter” har kunnet vokse fram.