Nærpolitireformen

Nærpolitireforma påverkar tilliten mellom publikum og politi, ifølge forskar, som åtvarar mot «amerikanske tilstandar». – Nytt at kritikken mot reforma no også kjem frå byane

· den veksande vektarbransjen der tidlegare politioppgåver blir overført til private

· sentralisering av kunnskap med auka fokus på etterretning som grunnlag for handling framfor kunnskap politiet fekk gjennom nærskap i lokalsamfunnet

· at politiets samfunnsmandat blir spissa mot kontroll, og politigeneralisten, som også var der for å hjelpa og bistå publikum, blir borte.

Vektere – pågripelse. Håndjern til besvær

Øystein Knudsen er både jurist og politiutdannet, og har i tillegg 13 års erfaring som vekter og ordensvakt. – Det er ikke lenger tillatt å benytte håndjern for å sikre gjennomføringen av en lovlig pågripelse, skriver han.

Les mer om saken her:

I fjor mistet 18 advokater bevillingen

I fjor mistet 18 advokater bevillingen. Bakgrunnen var bedrageri, rot med klientmidler, konkurskarantene, dårlig oppførsel og skattesnusk.

Advokater skal fremme rett og hindre urett. Likevel måtte en rekke advokater levere inn advokatbevillingen sin i fjor. Da mistet 18 levebrødet.

Les mer her