For få kvinnelige politimestere i politiet

For få år siden var én av tre politimestere kvinner, men i dag er andelen langt lavere. – Ikke godt nok, vedgår Politidirektoratet.

I dag er det bare fire kvinner som er politimestere i landets 27 politidistrikter. Det har altså vært en betydelig nedgang i kvinneandelen blant politiledere etter at Ingelin Killengreen gikk av som politidirektør i 2011, skriver Dagbladet. Les mer

Oslo-politiet skjerper ordensvakt-kravene

En rekke ordensvakter og vektere mangler ifølge politiet både kunnskap og respekt overfor vaktvirksomhetsloven. Derfor sender Oslo-politiet nå ut en påminnelse om gjeldende krav – og hvilke forpliktelser ordensvaktselskapene har overfor politidistriktet.
Les mer