Autorisasjon for private etterforskere

I foreningens formål, står det at NFES skal jobbe for autorisasjon av etterforskere i Norge. Vi har tatt flere initiativ overfor myndighetene og politiske partier for å få støtte for en slik ordning. Hensikten er å kunne skrelle bort de useriøse aktørene, som bidrar til å kaste et dårlig lys over en ellers seriøs bransje.

Det har vært en rekke medie-belyste saker, som viser behovet for å regulere markedet.

Stopp useriøse privatdetektiver

Malthe-Sørenssen tar med seg Treholts venner på vei ned