Vil legge ned Politidirektoratet

Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet

– Norsk politi er på vei til å bli fylt med mellomledere. Før var politiet en pyramide som var tungt bemannet på bunnen og tynt på toppen, men nå har det blitt en pære full av nye mellomledere.

Avstanden mellom politi og innbygger

Torsdag omtalte Nationen den nye svenske rapporten «Ensam är inte stark». Rapporten er bestilt av den uavhengige stiftelsen «Tryggare Sverige».

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at sentraliseringen av svensk politi, sammen med en mislykket narkotikapolitikk, er årsaken til at gjengkriminaliteten har kunnet vokse seg sterk.

Når avstanden mellom politiet og innbyggerne øker, blir det vanskeligere å få legitimitet og tillit ute blant folk, sier generalsekretær i stiftelsen Tryggare Sverige, Magnus Lindgren, til NTB. I rapporten pekes det på at større avstand mellom folk og politi har skapt et maktvakuum der «destruktive krefter» har kunnet vokse fram.

Mistet bevillingen

I fjor mistet 18 advokater bevillingen. Bakgrunnen var bedrageri, rot med klientmidler, konkurskarantene, dårlig oppførsel og skattesnusk. For å nevne noe.

Nærpolitireformen

Nærpolitireforma påverkar tilliten mellom publikum og politi, ifølge forskar, som åtvarar mot «amerikanske tilstandar». – Nytt at kritikken mot reforma no også kjem frå byane

· den veksande vektarbransjen der tidlegare politioppgåver blir overført til private

· sentralisering av kunnskap med auka fokus på etterretning som grunnlag for handling framfor kunnskap politiet fekk gjennom nærskap i lokalsamfunnet

· at politiets samfunnsmandat blir spissa mot kontroll, og politigeneralisten, som også var der for å hjelpa og bistå publikum, blir borte.