Forsikringssvindel er et samfunnsproblem

Forsikringssvindel er et samfunnsproblem. Visste du at forsikringsbransjen avslørte svindel for nesten 500 millioner kroner i fjor.
Dette er penger som tas fra alle de kundene som er ærlige og redelige med forsikringsselskapet sitt.
Vi i Storebrand jobber aktivt med avdekking av forsikringssvindel, og i forrige uke ble dette arbeidet viet stor plass i Kapital sitt fredagsbilag Kapital Jus.
I artiklene får du et innblikk i hva vi gjør i praksis for å avsløre oppdiktede forsikringshistorier. Jeg synes det er utrolig viktig at Kapital også belyser konsekvensene av å bli avslørt som en forsikringssvindler:
Dersom man blir avslørt for forsikringssvindel vil man bli politianmeldt, og risikerer en straffedom for bedrageri. En slik dom kan påvirke både arbeidsliv og reiser. Du kan få avslag på visumsøknader, og risikere å ikke få sikkerhetsklarering til enkelte yrker og utdanninger.

Forsikringssvindel skal ikke lønne seg

Kilde: Storebrand v/Andreas Jacobsen