For få kvinnelige politimestere i politiet

For få år siden var én av tre politimestere kvinner, men i dag er andelen langt lavere. – Ikke godt nok, vedgår Politidirektoratet.

I dag er det bare fire kvinner som er politimestere i landets 27 politidistrikter. Det har altså vært en betydelig nedgang i kvinneandelen blant politiledere etter at Ingelin Killengreen gikk av som politidirektør i 2011, skriver Dagbladet. Continue reading