Autorisasjon for privatetterforskere i UK

Dear IKD Members,

The UK government has today published the response to the Daniel Morgan
Independent Panel Report (here [2]).

The UK government refers to the ABI proposed UK GDPR Code of Conduct,
which will be of interest to IKD member organisations.

The report recommendation relating to private investigators and the UK
government response is copied here:

Recommendation 9: The Government should act on its stated intention in 2013 to require licensing measures, introduce legislation to ensure the creation and use of standards, and implement the recommendation in the 2016 review concerning the regulation of private investigators.

The Government notes the positive steps the private investigator industry is taking towards raising standards through the progress of the Association of British Investigators’ draft Code of Conduct. In light of this progress we will keep under review the need to extend regulation to introduce a new regime

The above speaks for itself but does highlight the important work being
undertaken by the ABI in its development with the ICO of the proposed
Code of Conduct.

The code is still under review and the ABI has raised two key issues
that require an internal ICO policy decision. However, we remain
quietly confident this project will come to fruition this year.

Regards,

Tony Imossi

Bedrageri – et samfunnsproblem

Økokrim offentliggjør rapporten «Bedrageri – et samfunnsproblem». Rapporten retter seg mot ulike målgrupper, herunder ledere i offentlig og privat virksomhet, myndigheter og befolkningen for øvrig. Både Politiet og bankene har registrert en voldsom økning i antall bedrageri. Omfanget er nå så stort at det har blitt et samfunnsproblem. Bedrageri fører til betydelige økonomiske tap. Kriminelle nettverk lurer til seg store summer, og den teknologiske utviklingen gjør at de kriminelle får stadig flere virkemidler. Pengene de tjener på denne virksomheten finansierer ny kriminalitet, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt i å bistå både politi og arrangører av Pride-arrangementer.

Trusselbildet for ulike arrangement kan også påvirkes av lokale forhold, derfor er det viktig at ansvarlige arrangører er i dialog med lokalt politi om mulige sikkerhetstiltak.

Terrortrusselen i Norge er moderat, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister.

LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister.

Her er et sammendrag av PSTs trusselvurdering for Pride-arrangementer i 2023:

Du kan laste ned hele vurderingen ved å trykke på linken under sammendraget.

  • LHBT+-personer og -samlingssteder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister og er blitt aktualisert som mål det siste året.
  • Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål.
  • Det er særlig Pride-arrangementer som samler store menneskemengder som vil være attraktive mål.
  • Angrepsmidler i både ekstreme islamistiske og høyreekstreme terrorangrep vil sannsynligvis være enkle og lett tilgjengelige midler.
  • Sikkerhetstiltak for et potensielt mål kan føre til målforskyvning, slik at trusselaktører endrer modus og velger lettere tilgjengelige mål i randsoner mellom sikrede og usikrede områder.

Kilde/henvisning: https://www.nsr-org.no/aktuelt/trusselvurdering-pride-arrangementer-i-2023