Skikkethet for advokater

Det kreves bevilling, og dermed skikkethet, for å være advokat. Men det kreves ingen form for skikkethet eller vandel for å være eier, daglig leder eller styreleder. Dette har medført en rekke tilfeller der advokater som er blitt fratatt bevillingen er gått inn som ledere i eget firma, og drevet videre på den måten.

I Advokatlovutvalgets NOU fra 2015 ble det foreslått å innføre en regel om at bare advokater kan eie advokatfirmaer. Noen vandelsregel for å være styreleder eller daglig leder, ble derimot ikke foreslått. Derfor sendte Advokatforeningen i fjor vinter departementet er forslag til nye regler. Der viser foreningen til at andre regulerte bransjer, som for eksempel eiendomsmeglere, har vandelskrav til styremedlemmer. Nå har Justisdepartementet fulgt opp forslaget. I proposisjonen som ble fremlagt i statsråd fredag, innføres det krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Kravet retter seg både mot de som formelt og reelt har slike posisjoner, heter det i sammendraget.

Common Myths About Private Investigators

When you hear the terms «private investigator» or «detective,» we’re sure a certain image appears in your head. Whether it’s an older man smoking in a dim office, or a beautiful young woman dressed in leather pants at the scene of a crime, private investigator stereotypes in pop culture persist. The reality is that private investigators are from all walks of life and investigate a broad range of matters. It’s not always glamorous or even exciting, either.

Here are a few assumptions private investigators encounter in daily life:

  1. Private investigators are above the law. Private investigators must respect privacy laws and standard procedures for securing access to places and information. While our licenses and status may grant us more privileges, we still cannot trespass on private property or misuse information.
  2. Private investigators secretly use audio recording devices and GPS tracking devices all the time. Different states have different laws when it comes to recording conversations and placing GPS tracking devices on vehicles. In Florida, a private conversation can only be recorded with the consent of all parties involved, and someone can’t blindly place a GPS tracker on a vehicle without the owner of the vehicle’s consent.
  3. Private investigators can hack into social media, bank accounts, telephones, and other computer systems. While there are firms that specialize in digital forensic investigations, ethical private investigators generally do not even think about attempting to hack into personal accounts or systems with private information. However, there are legal and acceptable ways for private investigators to secure information that follow applicable HIPAA and FCRA guidelines.

Politiet ønsker tips om epost-svindel


Epost-svindlere som benytter fildelingstjenesten Dropbox herjer i Norge om dagen, og politiet ønsker absolutt all informasjon de kan få om denne virksomheten.

Svindelen har som mål å lure fra deg brukernavn og passord til Microsoft 365-kontoen din. Den er lett å gå på fordi avsender av svindel-eposten er en person du tidligere har hatt kontakt med på epost. Dette vil nok gjøre at mange stoler på eposten og oppfatter den som ekte, laster ned vedlegget og oppgir sine påloggingsdetaljer.