Oppklaringsprosenten har gått ned fra 49 til 43 prosent

Nær 280.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2022, litt flere enn året før. Men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har langt flere lovbrudd endt med henleggelse, på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson. Færre lovbrudd har dessuten endt med tiltale.

Oppklaringsprosenten har derfor gått ned fra 49 til 43 prosent.

– Utviklingen har vist en nedgang i ferdig etterforskede lovbrudd over tid, men med noen årlige variasjoner. Økningen vi ser i 2022 skyldes en betydelig økning i særlig eiendomstyverier, sier Kari Malene Dyrstad, førstekonsulent i SSB.

– Samlet sett står tyveri og bedrageri for nesten hele økningen i de uoppklarte lovbruddene det siste året. Dette er lovbrudd som i stor grad henlegges, sier Dyrstad.

Statistikken over anmeldte lovbrudd i 2022 viser en betydelig økning i tyverier og bedragerier på henholdsvis 19 og 18 prosent sammenlignet med 2021.

Knapt noe annet yrke har så mange (falske) myter som privatdetektivyrket

I motsetning til alle andre europeiske land er det praktisk talt ingen opptakskrav for å utøve detektivyrket i Tyskland. De eneste kravene for å kunne jobbe som detektiv kommersielt, det vil si selvstendig næringsdrivende, eller som arbeidstaker, er myndighetsalder, politiattest uten innreise og fast bosted.

Ting ser annerledes ut i Østerrike eller Spania, for eksempel. I Østerrike er detektivvirksomheten en lisensiert virksomhet der opplæring til å bli profesjonell detektivassistent er obligatorisk for ansatte detektiver og profesjonell detektivlisens er obligatorisk for selvstendige detektiver eller administrerende direktører for et detektivbyrå.

I Spania er godkjenning som privatdetektiv til og med knyttet til vellykkede universitetsstudier, en offisiell sjekk og en tilbakekallelig tillatelse fra Policia Local.

Detektiver i disse landene har generelt betydelig flere rettigheter enn i Tyskland; men også betydelig flere forpliktelser.

Men tilbake til Tyskland:

Først av alt, hvordan blir du til og med detektiv?

I Tyskland er stillingstittelen «privatdetektiv» ikke beskyttet. Det er imidlertid mulig å gjennomføre spesialistbeviskurs for privatdetektiver ved Central Office for Training in the Detective Industry (ZAD) i samarbeid med IHK Kassel-Marburg. BuDEG – selv en aksjonær i ZAD – anbefaler disse kursene, som kan gjennomføres på 10 måneder eller 22 måneder.

Riksadvokaten med nye regler for avhør og forsvareroppnevning for barn

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenkte skal gjennomføres.

– Norsk politi har avhørt barn som om de var voksne, og manipulert frem falske tilståelser, sa forsker ved Politihøgskolen Asbjørn Rachlew til nettstedet forskning.no i 2022. Han begynte å se nærmere på problemstillingen i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om den snart 30 år gamle Silje-saken i Trondheim. Dette var en sak der en liten jente var funnet død i en akebakke. Politiet konstaterte at tre gutter i alderen fire til seks hadde forårsaket dødsfallet. Først i februar i år ble de renvasket.

Forsvareroppnevning

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenke skal gjennomføres. Der legges det blant annet til grunn at terskelen for å oppnevne forsvarer skal ligge lavere for barn enn for voksne.