Politiet skal være politisk nøytrale

«Det har blitt uttalt fra flere hold at politiet skal være politisk nøytrale. Kan POD si noe om hva dere tenker om dette?»

Spørsmålet er stilt til Politidirektoratet (POD) av Rolleforståelsesutvalget som gransker politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Granskingen ble satt i gang etter flere mediesaker i fjor sommer, om påstått rolleblanding mellom politietaten og den private interesseorganisasjonen.

NNPF har i en årrekke markert seg i den offentlige debatten som motstander av en mer liberal ruspolitikk.

Nå forsøker Rolleforståelsesutvalget å komme til bunns i hvilken innflytelse foreningen har hatt i politietaten, og om politiloven og etiske retningslinjer er fulgt i samarbeidet med NNPF.

(Visjo)nærpoliti

Politidirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som skal forme en ny visjon for politiet, etter bestilling fra politidirektør Benedicte Bjørnland. Bakgrunnen for visjonen blir beskrevet slik av seksjonsleder Jørn Presterudstuen til Politiforum: «Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv.» Men hvorfor trenger egentlig politiet en visjon utover å bekjempe kriminalitet? Vi har spurt justispolitikerne på Stortinget om hva de tenker. Initiativet blir avvist som vås fra Høyre, SV, Sp og Frp, mens Venstre og Ap er langt mer positive.