Politi + Sikkerhetsbransjen = Sant

Fagsjef i NHO Runar Karlsen (tv) og visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim. (Foto. Baard Fiksdal)

Fagsjef i NHO Runar Karlsen (tv) og visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim. (Foto. Baard Fiksdal)

Oslo politidistrikt og NHO service har gjennom et samarbeidsprosjekt utarbeidet en veileder for samhandling mellom etatene.

Dette er en praktisk veileder for å forebygge kriminalitet – samt bidra til økt service for offentlige myndigheter, næringsliv og publikum.

Hensikten med veilederen er;

  •  Trekke grensen mellom politiets og sikkerhetsbransjens oppgaver og ansvarsområde.
  •  Et oppslagsverk med forslag til løsninger og tiltak for økt samhandling.
  •  Etablere rutiner for et godt og effektivt samarbeid.

Å forebygge kriminalitet er god samfunnsøkonomi. Å samhandle på tvers av virksomheter er således et viktig tiltak. For å dette til er det viktig med kjøreregler og rammer som synliggjør både begrensninger og muligheter. Denne veilederen skal brukes av både politiet og sikkerhetsbransjen for sammen skape et tryggere samfunn. Les mer