Søk om medlemsskap

Med henvisning til søknadens opplysninger, ber jeg om å bli tatt opp som medlem i NFES. Jeg forplikter meg til å følge foreningens vedtekter og til å bøye meg for de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene. Herunder gis også fullmakt til å innhente opplysninger/og eller bakgrunnssjekk om min person og virksomhet.

Søknad om medlemskap kan også sendes per post eller epost om ønskelig.

Søknad om medlemsskap NFES

Dokumentet lastes ned til din datamaskin. Skriv det ut, fyll inn og send med post, evt. skann og send med epost som vedlegg. Husk signatur.

Se for øvrig om krav til søker i vedtekter

Årlig medlemskontingent i NFES er for tiden: 500.-