ID-kort

Som bevis på autorisasjon utsteder vi id-kort til alle våre kvalifiserte medlemmer.

De som blir godkjent som medlemmer av vår forening vil kunne vise frem Id kort utstedt av oss.

De medlemmer som ønsker ID-kort bes sende passfoto/bilde av god kvalitet til grottum@aktor.no

Eksempel på ID kort utstedt av NFES: