Gjenopptakelseskommisjonen

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Siv Hallgren, har ikke ønsket å stille til intervju med VG, men har besvart enkelte spørsmål på e-post.

Hallgren bekrefter at det har vært to utredere som har arbeidet med Baneheia-saken og at det er den samme mannen som har skrevet alle utkastene til avgjørelsene i Baneheia-saken. Hun skriver at de har fått forelagt kritikken i denne saken, men at det er hun som som skal svare på vegne av kommisjonen.

VG har blant annet spurt Hallgren om det kan medføre en sårbarhet ved systemet når samme utreder skriver alle utkastene.

Det er sikkert ulike meninger om kommisjonens arbeidsmåte, og det kan sikkert hevdes at det er en «sårbarhet ved systemet» hvis det er samme utreder som skriver utkastene som fremlegges for kommisjonen, skriver Hallgren.

– Dette er i så fall ikke en «saksbehandlingsfeil», men en kritikk mot kommisjonens arbeidsmåte (systemet) som ikke kan lastes utrederne, fortsetter hun.

Hallgren skriver videre at kommisjonens saksbehandling ikke er ulik den man ser i flere andre forvaltningsorganer. – I motsetning til de fleste forvaltningsorganer er det imidlertid ikke noen klageinstans over kommisjonens avgjørelser, fortsetter Hallgren. Gjenopptakelseskommisjonen som selv velger arbeidsmåten.

Dersom man er uenig i avgjørelsen, kan man be om at kommisjonen gjør en ny vurdering eller man kan klage til Sivilombudet. – Dersom man mener at det er begått en slik alvorlig saksbehandlingsfeil at kommisjonens vedtak er ugyldig, kan det reises sivilt søksmål mot staten ved kommisjonen, skriver lederViggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin er kritisk til kommisjonens arbeidsmetode og mener utrederne har for mye makt.

– Utrederne har den største makten i systemet. De skriver et sammendrag med konklusjon som leveres medlemmene . Det er hva utrederen mener, som er avgjørende for resultatet, sier han. Sjødin mener derfor det ville vært verdifullt å få vite utrederens ståsted.

VG har bedt om innsyn i utkastene, men fått avslag. Det har også Sjødin. – Jeg kommer ikke til å gi meg på å få innsyn i disse innstillingene. Jeg har sendt et nytt brev til kommisjonen, sier Sjødin.

– I større saker som behandles over tid, vil forslaget bygge på interne drøftelser og vurderinger i kommisjonen som har vært fremme under saksforberedelsen, enten det gjelder muntlige eller skriftlige innspill. skriver Hallgren i en e-post til VG.

– Det er juristene som skriver utkastene. Utrederne hos oss har ikke kompetanse til å avgjøre saker, det har bare leder, nestleder og kommisjonen, skriver Hallgren i e-posten.

Jusprofessor Markus Jerkø ved Universitet i Oslo har nylig skrevet fagartikkel om Gjenopptakelseskommisjonens arbeid med Baneheia-saken. Han mener det er utfordringer knyttet til at samme personer har skrevet samtlige utkast.

– Det kan være problematisk fordi man risikerer at de tidligere vurderingene farger av. Man risikerer da at man ikke opptrer like objektivt og at de nye bevisene ikke blir vurdert med friske øyne, sier Jerkø.

Tidligere var det slik at kommisjonen fikk straffesaksdokumenter i papirform fra politiet. Medlemmene i kommisjonen mottok da et utvalg av dokumenter.

– Tilbakemeldingen fra medlemmene var at de var tilfredse med det utvalg av dokumenter som de fikk tilsendt. Dersom det var behov for tilgang til ytterligere dokumenter under kommisjonens behandling, så var straffesaksdokumentene alltid på plass i kommisjonens sekretariat og tilgjengelige under kommisjonsmøtene, skriver Hallgren videre.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.