Styret

Verv Navn
Leder John Chr. Grøttum
Nestleder/ sekretær Tore-Per Bakken
Styremedlem Ole Martin Berg
Styremedlem Thor Martin Bjerke, kasserer
Styremedlem Einar Asbjørnsen
Varamedlem Tom Søreide
Varamedlem Åge S. Østereng
Valgkomité Per J. Karlsen/ Geir Skjelstad