Styret

Verv Navn
Leder John Chr. Grøttum
Nestleder/ sekretær Tore-Per Bakken
Kasserer Ole Martin Berg
Styremedlem John Christian J. Jacobsen
Styremedlem Einar Asbjørnsen
Varamedlem Bjørn Davan
Varamedlem Jan-Arnt Skjolde
Valgkomité Erik Kinn Rustad og Leif Tore Andersen