Styret

Verv Navn
Leder John Chr. Grøttum
Nestleder/ sekretær Tore-Per Bakken
Kasserer Ole Martin Berg
Styremedlem John A. Eeg
Styremedlem Einar Asbjørnsen
Varamedlem Bjørn Davan
Varamedlem John Christian J. Jacobsen
Valgkomité