«Kriminelle bygger Norge»

Journalist og forfatter Einar Haakaas hevder at kriminelle infiltrerer håndverkerbransjen og at korrupsjon og svart arbeid brer om seg. Han skal redegjøre for sine funn på medlemsmøtet 23. november. Innkalling er sendt medlemmer. Her er det bare å møte opp og få et sjeldent innblikk i en uoversiktlig bransje.

faksimile fra seniorpolitikk.no, som har følgende presentasjon av foredragsholderen

Pengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver.

Politidirektoratet (POD) brukte 131 millioner på lønn i 2013. I 2017 er beløpet steget til 219 millioner. I samme periode er antallet ansatte økt fra 215 til 320 personer. 22 av dem tjener over en million kroner i året.

Nestleder i Ap og leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, sier til VG  at det virker som om justisministeren ikke har kontroll over veksten. Hun varsler full gjennomgang av PODs rolle dersom det blir regjeringsskifte.

Når POD har lagt på seg så pass, skyldes ikke det at justisministeren fra Frp sover i timen. POD legger frem sine planer basert på de mål og vedtak Stortinget har fattet. Det var bred enighet i Stortinget om politireformen. Nå forsøker Hadia Tajik å fremstille det slik at Ap har et annet syn enn regjeringen på hvordan POD skal drives

John Chr. Grøttum
NFES