Should the PI be using the term «professional investigator» in preference to «private investigator»?

I share my own provocative thoughts for discussion.
Some people in the industry might prefer the term «professional investigator» because it can convey a wider and more professional scope of work. Here’s why:

 1. Avoiding stereotypes and media portrayal: The term «private I» often brings to mind stereotypes and clichés fuelled by movies and television series – the hard-boiled detective in a trench coat, working in shady circumstances, and in my experience, it is the preferred term used by the Walter Mitty, and we have all come across a few of them in this industry. «Professional investigator» on the other hand lacks these pop culture overtones and might therefore be seen as a more accurate representation of the work that investigators do.
 2. Broad Scope: «Professional investigator» could cover a wider range of investigative work, including corporate, insurance fraud, background checks, and legal investigations. It doesn’t limit the perception of their work to individual or private cases.
 3. Professionalism: The term «professional» inherently implies a level of competency, training, and adherence to ethical standards. It conveys a sense of legitimacy and seriousness, which can be important in legal and corporate settings.
 4. Emphasis on Specialisation: The term «professional investigator» can be seen as a more generalised term that allows for a range of specialisations. For example, you might specialise in areas such as cybersecurity, financial fraud, or other types of specialised investigations. This term allows for the inclusion of these various areas of expertise.
 5. Client Perception: From a marketing perspective, the term «professional investigator» might be seen as more appealing to potential clients even though harder to find, so «private i» may be a better choice if your agency struggles to secure repeat business or gain referrals. «Professional investigator» can give the impression of a higher level of professionalism and expertise, important in attracting the better clients.
 6. Respectability: While this is related to avoiding stereotypes and media portrayal, it’s worth noting that the term «professional investigator» can lend a certain degree of respectability. This could be important in contexts where working alongside lawyers or corporate executives.
 7. Setting Expectations: The term «professional investigator» sets certain expectations about the nature of the service provided. It suggests a formalised, systematic approach to gathering and analysing information, which might be more in line with what clients are looking for.
  Both terms are valid and it ultimately depends on the specific nature of your work, business model and possibly even need for search engine ranking.
  Lastly, whatever term you prefer, the important thing is to maintain a high standard of professionalism and ethical conduct

Tony Imossi – IKD

Fysisk og psykisk belastende

Mens det i 1980-årene var omtrent 2500 vektere mot cirka 5000 politifolk, viste statistikken for 2009 at det var 9500 vektere mot 8500 i politiyrket.

I 2015 var tallene så høye som 11.000 vektere mot 9600 politifolk, viser tall fra den tidligere nevnte undersøkelsen.

Med andre ord har antallet vektere gått fra å utgjøre halvparten av politistyrken på 80-tallet til i dag å være i flertall.

Mens politiet har hyppige øvelser på praktiske ferdigheter, gjerne i arbeidstiden, er dette en mangelvare i sikkerhetsbransjen

Kilde: Fri fagbevegelse

Oppklaringsprosenten har gått ned fra 49 til 43 prosent

Nær 280.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2022, litt flere enn året før. Men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har langt flere lovbrudd endt med henleggelse, på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson. Færre lovbrudd har dessuten endt med tiltale.

Oppklaringsprosenten har derfor gått ned fra 49 til 43 prosent.

– Utviklingen har vist en nedgang i ferdig etterforskede lovbrudd over tid, men med noen årlige variasjoner. Økningen vi ser i 2022 skyldes en betydelig økning i særlig eiendomstyverier, sier Kari Malene Dyrstad, førstekonsulent i SSB.

– Samlet sett står tyveri og bedrageri for nesten hele økningen i de uoppklarte lovbruddene det siste året. Dette er lovbrudd som i stor grad henlegges, sier Dyrstad.

Statistikken over anmeldte lovbrudd i 2022 viser en betydelig økning i tyverier og bedragerier på henholdsvis 19 og 18 prosent sammenlignet med 2021.

Knapt noe annet yrke har så mange (falske) myter som privatdetektivyrket

I motsetning til alle andre europeiske land er det praktisk talt ingen opptakskrav for å utøve detektivyrket i Tyskland. De eneste kravene for å kunne jobbe som detektiv kommersielt, det vil si selvstendig næringsdrivende, eller som arbeidstaker, er myndighetsalder, politiattest uten innreise og fast bosted.

Ting ser annerledes ut i Østerrike eller Spania, for eksempel. I Østerrike er detektivvirksomheten en lisensiert virksomhet der opplæring til å bli profesjonell detektivassistent er obligatorisk for ansatte detektiver og profesjonell detektivlisens er obligatorisk for selvstendige detektiver eller administrerende direktører for et detektivbyrå.

I Spania er godkjenning som privatdetektiv til og med knyttet til vellykkede universitetsstudier, en offisiell sjekk og en tilbakekallelig tillatelse fra Policia Local.

Detektiver i disse landene har generelt betydelig flere rettigheter enn i Tyskland; men også betydelig flere forpliktelser.

Men tilbake til Tyskland:

Først av alt, hvordan blir du til og med detektiv?

I Tyskland er stillingstittelen «privatdetektiv» ikke beskyttet. Det er imidlertid mulig å gjennomføre spesialistbeviskurs for privatdetektiver ved Central Office for Training in the Detective Industry (ZAD) i samarbeid med IHK Kassel-Marburg. BuDEG – selv en aksjonær i ZAD – anbefaler disse kursene, som kan gjennomføres på 10 måneder eller 22 måneder.

Riksadvokaten med nye regler for avhør og forsvareroppnevning for barn

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenkte skal gjennomføres.

– Norsk politi har avhørt barn som om de var voksne, og manipulert frem falske tilståelser, sa forsker ved Politihøgskolen Asbjørn Rachlew til nettstedet forskning.no i 2022. Han begynte å se nærmere på problemstillingen i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om den snart 30 år gamle Silje-saken i Trondheim. Dette var en sak der en liten jente var funnet død i en akebakke. Politiet konstaterte at tre gutter i alderen fire til seks hadde forårsaket dødsfallet. Først i februar i år ble de renvasket.

Forsvareroppnevning

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenke skal gjennomføres. Der legges det blant annet til grunn at terskelen for å oppnevne forsvarer skal ligge lavere for barn enn for voksne.