IKD Statutes 2004

Dear IKD-Delegates, dear colleagues,

Regarding my survey for possible updates of the IKD statutes; one of our colleagues asked me for the text of the IKD statutes. You can find the text on the IKD website. Nevertheless, I send it again in attachment.

I have already received first reactions. Please do not forget the deadline, November 30, 2018. It would be very helpful if everyone sends me an answer, even if no changes are considered necessary.

Considering that the text of our current version of statute dates back to the year 2004. Since then a lot has changed, internationally as well as in the member countries. The perception of our organization has increased: let’s think of the invitation of the Hungarian Minister of the Interior to Tony to exchange views on our industry. It’s just one for the examples.

IKD.Statutes.Oslo.2004

Politiet signerer med seks vaktselskaper

Mandag signerer oslopolitiet og seks vaktselskaper en avtale om samarbeid for økt sikkerhet, ro og orden i hovedstaden. Næringslivskontakt Christina Rooth utelukker ikke at flere sikkerhetsselskaper involveres etter hvert.

Securitas, Nokas, Skan-kontroll, Pro Sec Professional Security AS, City Security og Keysec (tidligere Oslo Security).

Hva er GDPR

Den nye personloven GDPR (General Data Protection Regulation) ble vedtatt av EU i 2016 og tredde i kraft i EU 25. mai 2018. Forordningen vil også gjelde i Norge som    EØS land trolig 1. juli 2018.

De viktigst endringene er :

  • Bedrifter og virksomheter får et større ansvar for å ivareta personvernet til kunder og brukere.
  • Borgere får rett til å motsette seg noen typer profilering, der personopplysninger blir brukt til å analysere og forutse adferd.
  • Det stilles strenger krev til forståelig språk og åpenhet om virksomhetens behandling av personopplysningene.
  • Tydligere retningslinjer for når bedriften kan bruke personopplysninger til andre formål enn det de ble samlet inn for.
  • Alle offentlig virksomheter , samt private virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala eller som systematisk overvåker europeiske borger i stor skala, vil bli pålagt å opprette egne personvernombud.