Oslo-politiet skjerper ordensvakt-kravene

En rekke ordensvakter og vektere mangler ifølge politiet både kunnskap og respekt overfor vaktvirksomhetsloven. Derfor sender Oslo-politiet nå ut en påminnelse om gjeldende krav – og hvilke forpliktelser ordensvaktselskapene har overfor politidistriktet.

15.03.2014 Even Rise

Politiførstebetjent Morten Haukeland på en av sine kontroller av Oslos uteliv. (Foto: Even Rise)

Påminnelsen skal være sendt til samtlige ordensvaktselskaper i Oslo. Den inneholder også et vedlegg som illustrerer et minimum av hva vaktselskapenes loggskjema for hendelsesrapportering skal inneholde.

På slutten av fjoråret skrev Aktuell Sikkerhet om Oslo-politiets avsløringer rundt store mangler i ordensvaktbransjen. Politiførstebetjent Morten Haukeland viste da til eksempler på ordensvakter og sikkerhetsselskaper som gambler med godkjenningene sine.

– Vi vil minne vaktvirksomheter med tjeneste i Oslo politidistrikt om de sentrale kravene i vaktvirksomhetsloven. I dette brevet konkretiseres selskapenes forpliktelser overfor politidistriktet. Virksomheter med ansvar for vakthold på byens serveringssteder, samt de som har vakttjeneste under arrangementer og konserter, må etterkomme kravene i vaktvirksomhetsloven på en slik måte at nødvendig og effektiv samhandling med politiet blir mulig.

Slik innledes brevet fra politiet som er datert tidligere mars. Der poengteres det at formålet med vaktvirksomhetsloven er å ivareta rettssikkerheten for alle som kommer i kontakt med vektere og ordensvakter. Helt i starten av loven – som altså skal sikre en god kvalitet på vakttjenesten – understrekes det også at selskapene skal legge forholdene til rette slik at en offentlig kontroll blir effektiv.

– Etter revisjonen av vaktvirksomhetsregelverket i 2011 ser vi at det er behov for en presisering av sentrale krav og grunnleggende betingelser for en effektiv kvalitetssikring og kontroll, skriver fungerende seksjonssjef Inga Berit Hovda, og presiserer at dette spesielt gjelder følgende:

* Den som utfører vakttjeneste skal kunne kommunisere med en betjent vakt- eller alarmsentral mens tjenesten utføres. Vaktforetaket er ansvarlig for at det etableres en forsvarlig kommunikasjonsordning.

* Foretak som utøver vaktvirksomhet plikter å gi myndighetene de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontroll.

* Vaktvirksomhetene skal føre skriftlig logg over alle hendelser som har medført bruk av fysisk makt under utføring av vakttjeneste. Loggen skal føres snarest mulig etter hendelsen og undertegnes av den som har utført vakttjenesten og virksomhetens daglige leder.

* Den som utfører vakttjeneste skal bære uniform og synlig ID-kort for vektere.

Oslo-politiet har i brevet også listet opp ulike tilleggskrav til vaktselskaper og de som utfører egenvakthold i Oslo politidistrikt. Dette handler blant annet om innmelding av kontaktinformasjon, loggføring, oppbevaring av logger og oversendelse av disse til politiet.

– Vaktlogg fra ordensvakttjeneste i helg skal være ferdigstilt og tilgjengelig senest klokka 08.00 påfølgende dag, slås det fast i brevet.

Et annet krav som politiet stiller overfor virksomhetene i Oslo, er føring av skriftlige vaktlister på samtlige objekter som forteller hvem som er i operativ tjeneste til enhver tid. Disse skal når som helst kunne forevises politiet, blant annet under kontroller eller på forespørsel senere. Listene skal også opplyse om hvem som er ansvarlig leder for selskapets totale vakttjeneste i Oslo på det enkelte vaktsett, og hvem som leder vakttjenesten på hvert enkelt objekt.

– Det presiseres at kravene gjelder både for faste vaktobjekter og enkeltarrangementer, som for eksempel konserter, hvor vaktvirksomhetsloven kommer til anvendelse

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.