Underkjenner krav til ordensvaktopplæring

Politidirektoratet skal ha fått ordre fra Justisminister Per-Willy Amundsen om å reversere det nye utdanningskravet for ordensvakter. Det kan i ytterste konsekvens velte resultatet av et mangeårig arbeid – initiert av politikerne – for å styrke folks rettssikkerhet i møte med vektere og ordensvakter.

Les mer om saken her:

Vaktvirksomhet

Alle som ønsker å etablere et foretak som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet eller opplæring av vektere, ordensvakter, tilleggsutdanning verditransport og ledsagertjeneste trenger tillatelse fra politiet.

Nye utdanningskrav

Fra 1.1.2018 blir det nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med bakgrunn i endringer i vaktvirksomhetloven og vaktvirksomhetforskriften. På grunn av de nye reglene er det fastsatt ny kursplan for vektere og nye læreplaner for vekterutdanning, verditransport, ledsagertjeneste, instruktøropplæring og begrenset ordensvaktopplæring.

Endringer for vaktforetak, egenvakthold og instruktører:

· Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.

· Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.

· Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.1.2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

· Alle virksomheter som har fått godkjent egenvakthold og ordensvakter av politiet må søke om ny tillatelse før 01.01.2018 etter nye regler.

«Kriminelle bygger Norge»

Journalist og forfatter Einar Haakaas hevder at kriminelle infiltrerer håndverkerbransjen og at korrupsjon og svart arbeid brer om seg. Han skal redegjøre for sine funn på medlemsmøtet 23. november. Innkalling er sendt medlemmer. Her er det bare å møte opp og få et sjeldent innblikk i en uoversiktlig bransje.

faksimile fra seniorpolitikk.no, som har følgende presentasjon av foredragsholderen

Pengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver.

Politidirektoratet (POD) brukte 131 millioner på lønn i 2013. I 2017 er beløpet steget til 219 millioner. I samme periode er antallet ansatte økt fra 215 til 320 personer. 22 av dem tjener over en million kroner i året.

Nestleder i Ap og leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, sier til VG  at det virker som om justisministeren ikke har kontroll over veksten. Hun varsler full gjennomgang av PODs rolle dersom det blir regjeringsskifte.

Når POD har lagt på seg så pass, skyldes ikke det at justisministeren fra Frp sover i timen. POD legger frem sine planer basert på de mål og vedtak Stortinget har fattet. Det var bred enighet i Stortinget om politireformen. Nå forsøker Hadia Tajik å fremstille det slik at Ap har et annet syn enn regjeringen på hvordan POD skal drives

John Chr. Grøttum
NFES