Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler

Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler

Publisert av Virke 18.01.2017

Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative arbeidet med personopplysninger.

Hovedregelen er at man skal melde fra til datatilsynet eller søke konsesjon når man håndterer personopplysninger, men det finnes unntak fra denne regelen.

Listen over disse unntakene er nå utvidet.  Continue reading

Ny bok fra Ola Thune

byenvestforloven_small«Byen vest for loven» er tittelen på Thunes nye bok, hvor han forteller om sine erfaringer med politietaten i Bergen og Hordaland gjennom mange år. Erfaringene er stort sett negative, og den erfarne kjendisetterforskeren er ikke nådig i sin dom over politiet i Vestlandets hovedstad. Les mer…

Stopp useriøse privatdetektiver

Dagbladet hadde 5. februar 2016 en reportasje om Etterforsker1, som åpent tilbyr ulovlige virkemidler, herunder romavlytting til sine kunder.

I følge John Chr. Grøttum i NFES, er dette et godt eksempel på hvorfor det bør innføres en autorisasjonsordning. Slike etterforskere skader bransjens anseelse.

(siden er synlig for medlemmer)

Stopp useriøse privatdetektiver

Politi + Sikkerhetsbransjen = Sant

Fagsjef i NHO Runar Karlsen (tv) og visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim. (Foto. Baard Fiksdal)

Fagsjef i NHO Runar Karlsen (tv) og visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim. (Foto. Baard Fiksdal)

Oslo politidistrikt og NHO service har gjennom et samarbeidsprosjekt utarbeidet en veileder for samhandling mellom etatene.

Dette er en praktisk veileder for å forebygge kriminalitet – samt bidra til økt service for offentlige myndigheter, næringsliv og publikum.

Hensikten med veilederen er;

  •  Trekke grensen mellom politiets og sikkerhetsbransjens oppgaver og ansvarsområde.
  •  Et oppslagsverk med forslag til løsninger og tiltak for økt samhandling.
  •  Etablere rutiner for et godt og effektivt samarbeid.

Å forebygge kriminalitet er god samfunnsøkonomi. Å samhandle på tvers av virksomheter er således et viktig tiltak. For å dette til er det viktig med kjøreregler og rammer som synliggjør både begrensninger og muligheter. Denne veilederen skal brukes av både politiet og sikkerhetsbransjen for sammen skape et tryggere samfunn. Les mer