Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet

NFES skal være en interesseorganisasjon for personer eller foretak som utfører etterforskning, utredning, rådgivning, sikkerhetstjenester. Det skal arbeides for at NFES skal være den naturlige samarbeidspartner for myndigheter, medier og samfunnet for øvrig. NFES skal stå for høy troverdighet, skape normer for etikk, faglig nivå og utvikling. NFES skal arbeide for autorisasjon av etterforskere i Norge. NFES skal ha etiske retningslinjer.  (utdrag fra vedtektene §2)

Politiet signerer med seks vaktselskaper

Mandag signerer oslopolitiet og seks vaktselskaper en avtale om samarbeid for økt sikkerhet, ro og orden i hovedstaden. Næringslivskontakt Christina Rooth utelukker ikke at flere sikkerhetsselskaper involveres etter hvert.

Securitas, Nokas, Skan-kontroll, Pro Sec Professional Security AS, City Security og Keysec (tidligere Oslo Security).

Hva er GDPR

Den nye personloven GDPR (General Data Protection Regulation) ble vedtatt av EU i 2016 og tredde i kraft i EU 25. mai 2018. Forordningen vil også gjelde i Norge som    EØS land trolig 1. juli 2018.

De viktigst endringene er :

  • Bedrifter og virksomheter får et større ansvar for å ivareta personvernet til kunder og brukere.
  • Borgere får rett til å motsette seg noen typer profilering, der personopplysninger blir brukt til å analysere og forutse adferd.
  • Det stilles strenger krev til forståelig språk og åpenhet om virksomhetens behandling av personopplysningene.
  • Tydligere retningslinjer for når bedriften kan bruke personopplysninger til andre formål enn det de ble samlet inn for.
  • Alle offentlig virksomheter , samt private virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala eller som systematisk overvåker europeiske borger i stor skala, vil bli pålagt å opprette egne personvernombud.