Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet

NFES skal være en interesseorganisasjon for personer eller foretak som utfører etterforskning, utredning, rådgivning, sikkerhetstjenester. Det skal arbeides for at NFES skal være den naturlige samarbeidspartner for myndigheter, medier og samfunnet for øvrig. NFES skal stå for høy troverdighet, skape normer for etikk, faglig nivå og utvikling. NFES skal arbeide for autorisasjon av etterforskere i Norge. NFES skal ha etiske retningslinjer.  (utdrag fra vedtektene §2)

Hva er GDPR

Den nye personloven GDPR (General Data Protection Regulation) ble vedtatt av EU i 2016 og tredde i kraft i EU 25. mai 2018. Forordningen vil også gjelde i Norge som    EØS land trolig 1. juli 2018.

De viktigst endringene er :

 • Bedrifter og virksomheter får et større ansvar for å ivareta personvernet til kunder og brukere.
 • Borgere får rett til å motsette seg noen typer profilering, der personopplysninger blir brukt til å analysere og forutse adferd.
 • Det stilles strenger krev til forståelig språk og åpenhet om virksomhetens behandling av personopplysningene.
 • Tydligere retningslinjer for når bedriften kan bruke personopplysninger til andre formål enn det de ble samlet inn for.
 • Alle offentlig virksomheter , samt private virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala eller som systematisk overvåker europeiske borger i stor skala, vil bli pålagt å opprette egne personvernombud.

Ny personvernlov (GDPR)  General Data Protection Regulation

Ny personvernlov (GDPR)  General Data Protection Regulation

 • Trer i kraft i EU 25. mai. I Norge vil EU-forordningen gjelde fra 1. juli.
 • Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger om EU/EØS-borgere må følge reglene.
 • Brudd på reglene i GDPR kan bøtelegges med inntil fire prosent av foretakets årsomsetning, inntil 20 millioner euro.

Hovedtrekk

 • Alle selskaper skal ha en forståelig personvernerklæring.
 • Alle selskaper skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser.
 • Alle selskaper skal bygge personvern inn i nye løsninger.
 • Mange bedrifter må ha eget personvernombud.
 • Loven gjelder også virksomheter utenfor Europa og underleverandører.
 • Alle selskaper skal ha rutiner for avvikshåndtering.
 • Alle avvik skal varsles Datatilsynet. Det blir ulovlig å skjule avvik.
 • Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter.

Kilde: Datatilsynet