Vektere kan ta fagbrev også etter 2020

Sikkerhetsfaget består, slo kunnskapsministeren fast i dag. – Regjeringen hørte på oss, og snudde etter høringsrunden. Det viser at vi har gjort et bra arbeid, og hvor viktig det er med partssamarbeid, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen i (NAF).

Les mer her:

Ny lærebok for vektere

Nye krav til opplæring av vektere er bakgrunnen for at det nå kommer ut en ny lærebok for de rundt 2000 vektere som utdanner seg i faget årlig. Boken er laget av NHO Service og Handel sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund.

Boka gir en innføring i HMS-arbeid, risikovurderinger og beredskapsplanlegging, og du vil lære om symptomer på rus- og alkoholpåvirkning som du kan støte på i arbeidet ditt. Du vil også finne nyttige tips om hvordan du kan håndtere konflikter av ulike typer. Boka omtaler også temaer som brannvern, førstehjelp og etikk for vektere.

Når myndighetene nå stiller høyere krav til bransjen gjennom lovverket, er dette også en anerkjennelse av bransjens betydning for samfunnet.

Det er ikke slutt med reformarbeidet i politiet

Det er ikke slutt med reformarbeidet i politiet. Nå kommer turen til særorganene. Det er i alle fall planen. Regjeringen nedsatte i fjor særorganutvalget under ledelse av Cathrine Frøstrup. Deres innstilling er nå ute på høring. Alle særorganene, Kripos, Økokrim, Utrykningspolitiet (UP) og Politiets Utlendingsenhet (PU) vender tommelen ned for det utvalget foreslår. De vil ha det som de har det i dag, enkelt og greit. De tror ikke på reformer eller endringer til noe bedre.

Utvalget foreslår at særorganene reduseres kraftig. De vil overføre nesten 600 årsverk til politidistriktene. PU og UP blir i praksis lagt ned og ansvaret overført til politidistriktene. Øst politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av ut transportering, samt utreisesenteret på Gardermoen. Den strategiske styringen av trafikksikkerhetsarbeidet og innsatsen på utlendings feltet ivaretas av Politidirektoratet.